Com associar-se

Socis aspirants, acadèmics i protectors: emplenar el formulari d’inscripció corresponent.

Socis numeraris professionals: Emplenar el formulari d’inscripció, presentar un currículum professional i presentar un projecte d’estructura recent, per a ser revisat per la comissió de control de qualitat. La informació referent a la revisió del projecte es troba en un annex específic dels estatuts.

Formularis d’inscripció

com-associarse-ace
Associació de Consultors d'Estructures

Informació de contacte

Jordi Girona 31, edifici Til·lers, 2a planta
08034 Barcelona
Tel: 93 401 18 88

info@aceweb.cat

Subscriure al newsletter