Enllaços

591165_62127493Entitats vinculades

Col·legis Oficials

  • Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya www.coac.net
  • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona www.apabcn.cat
  • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya www.eic.cat
  • Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona www.cetib.cat
  • Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya www.camins.cat
  • Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya www.cetop.es

Blogs

Associació de Consultors d'Estructures

Informació de contacte

Jordi Girona 31, edifici Til·lers, 2a planta
08034 Barcelona
Tel: 93 401 18 88

info@aceweb.cat

Subscriure al newsletter