Grups de Treball

Grups de treball i comissions que en aquests moments estan en funcionament a l’ACE:

– Comissió de rehabilitació – Comissió fibres de carboni
– Comissió de fusta
– Comissió d’acer
– Comissió de Formigó – Grup de posttesats

Associació de Consultors d'Estructures

Informació de contacte

Jordi Girona 31, edifici Til·lers, 2a planta
08034 Barcelona
Tel: 93 401 18 88

info@aceweb.cat

Subscriure al newsletter