Junta Directiva

President: David Garcia i Carrera – president@aceweb.cat
Vicepresident: Josep Baquer Sistach – vicepresident@aceweb.cat
Secretari: Antoni Blázquez Boya – secretari@aceweb.cat
Tresorer: Xavier Mateu i Palau – tresorer@aceweb.cat

Vocal Àrea Professional: Oriol Palou Julián – administracio@aceweb.cat
Vocal Àrea Tècnica: Jorge Blasco Miguel – administracio@aceweb.cat
Vocal Àrea Qualitat: Martí Cabestany Puértolas – administracio@aceweb.cat
Vocal Àrea Formació: Enric Heredia Campmany-Gaudet – administracio@aceweb.cat
Vocal Àrea Social: Miquel Rodríguez Niedenführ – administracio@aceweb.cat
Vocal Àrea Cultural: Xavier Mateu i Palau – administracio@aceweb.cat

junta-directiva-ace
Associació de Consultors d'Estructures

Informació de contacte

Jordi Girona 31, edifici Til·lers, 2a planta
08034 Barcelona
Tel: 93 401 18 88

info@aceweb.cat

Subscriure al newsletter