• Inici
  • Objectius i continguts

Objectius i continguts

L’Associació de Consultors d’Estructures (ACE) es va fundar l’any 1986 de la mà d’un col·lectiu de professionals de la consulta d’estructures. L’objectiu que es perseguia, i es segueix perseguint, és el de dignificar una professió prou important i molt poc considerada.

L’ACE està formada per un conjunt de diferents professionals titulats, arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, agrupats amb la intenció de mantenir uns contactes periòdics, que tendeixen a garantir un bon nivell de qualitat dels projectes estructurals de qualsevol tipus d’obra edificatòria, alhora que afronta conjuntament la problemàtica del sector.

L’associació actua com a canal de comunicació entre el col·lectiu de tècnics que representa i els diferents organismes de l’administració, així com d’impulsor de solucions que siguin creatives, econòmiques i segures per l’exercici de la professió.

Els objetius de l’Associació són:

  • Intentar regular una professió que en el nostre país es troba immersa en un buit legal;

  • Vetllar pels interessos comuns de la professió davant l’administració, institucions i agents relacionats amb la construcció;

  • Participar en el reciclatge dels coneixements, canvis i avanços tècnics que es produeixen en el camp del disseny estructural, així com en la implementació d’innovacions tecnològiques;

  • Preparar i promoure cursos de formació relacionats amb la consulta d’estructures, col·laborant en temes de formació i reciclatge a la UPC i d’altres institucions;

  • Participar en tota classe de recursos de tipus tècnic, econòmic, de normalització i altres, relacionats amb la consulta d’estructures tant a nivell nacional com a nivell internacional;

  • Prestigiar la professió i la pròpia Associació assegurant la qualitat del producte i garantint el resultat;

  • Promoure la col·laboració entre els seus associats per tal d’assolir les millors solucions als reptes professionals d’avui.

objectius-i-continguts-ace
Associació de Consultors d'Estructures

Informació de contacte

Jordi Girona 31, edifici Til·lers, 2a planta
08034 Barcelona
Tel: 93 401 18 88

info@aceweb.cat

Subscriure al newsletter